top of page

Group

Public·23 members

Cestno Prometni Predpisi Knjiga.pdfl UPDNovi testi cestno prometnih predpisov ter prve pomoči so idealen online pripomoček s katerim si zagotovite uspeh pred republiško izpitno komisijo. Da uspešno opravite republiški izpit iz cestno prometnih predpisov morate imeti najmanj 88% pravilno rešenih odgovorov. Če imate napačno rešena dva vprašanja točkovana s po pet kazenskimi točkami (npr. 2 križišči) testa CPP ne opravite
Cestno Prometni Predpisi Knjiga.pdflVsem, ki ste pomagali pri preoblikovanju spletnega mesta Testi CPP .si, se zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo obilo prijetnih trenutkov ob reševanju testov cestno prometnih predpisov in prve pomoči.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page